Javna odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

S A R A J E V O

VIJEĆE FAKULTETA

 

 

OGLAS

 

 

 

 

 

Javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje AMILE DEDIĆ pod naslovom: „PERSPEKTIVE PREKOGRANIČNE SARADNJE IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I HRVATSKE U PROGRAMSKOM OKVIRU EU (2014-2020)“ održat će se u četvrtak, 13.06.2019. godine u 10,00 sati,  na Fakultetu političkih nauka Sarajevo, sala za odbrane.

            Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 10,00 do 12,00 sati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

 

 

 

 

Javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje MARIJANE HRVIĆ-ŠIKULJAK pod naslovom: „AKTUELNA FAZA PROCESA INTEGRIRANJA BOSNE I HERCEGOVINE I DRUGIH ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U EVROPSKU UNIJU“ održat će se u četvrtak, 13.06.2019. godine u 11,00 sati,  na Fakultetu političkih nauka Sarajevo, sala za odbrane.

            Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 10,00 do 12,00 sati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.