Javna odbrana magistarskog rada kandidata SENADA ALIBEGOVIĆA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

S A R A J E V O

VIJEĆE FAKULTETA

 

 

OGLAS

 

 

 

 

 

Javna odbrana magistarskog rada kandidata SENADA ALIBEGOVIĆA pod naslovom: „ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA TEŠKOĆAMA KAO JEDAN OD PREDUSLOVA EU INTEGRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE“ održat će se u četvrtak, 06.06.2019. godine u 10,30 sati,  na Fakultetu političkih nauka Sarajevo, sala za odbrane.

            Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 10,00 do 12,00 sati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.