Javne nabavke 2018

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN (Usluge iz Aneksa II dio B Zakona)  “HOTELSKE USLUGE”

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN (Usluge iz Aneksa II dio B Zakona)  “UGOSTITELJSKE USLUGE”

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN (Usluge iz Aneksa II dio B Zakona)  “PRUŽANJE USLUGA OBRAZOVANJA I STRUČNOG USAVRŠAVANJA” UPOSLENIKA FPN

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN (Usluge iz Aneksa II dio B Zakona) “PRUŽANJE PRAVNIH USLUGA”

PLAN JAVNIH NABAVKI FPN UNSA 2018

Odluka o izmjeni “PLANA JAVNIH NABAVKI”

Odluka o dodjeli ugovora – pravne usluge