KONAČNE RANG LISTE – UPIS PRIMLJENIH STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA

KONAČNE RANG LISTE – UPIS studenata primljenih u prvu godinu drugog ciklusa studija na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2023./ 2024.godini 

 

Komisija za prijem i upis studenata na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2023/2024. godini, donijela je Zaključke i objavila Konačnu rang listu studenata primljenih u prvu godinu prvog ciklusa studija na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2023/2024. godini.Vijeće Fakulteta političkih nauka na sjednici održanoj 03. 10. 2023. godine donijelo je Odluku br. 02-1-1297-1/23 kojom se usvajaju Zaključci i proglašava Konačna rang lista studenata primljenih u prvu godinu drugog ciklusa studija u na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2023./ 2024. godini. Konačna rang lista, Zaključci Komisije, Odluka Vijeća fakulteta, kao i upute za upis primljenih kandidata su objavljene na oglasnoj ploči web stranice Fakulteta političkih nauka. 

Kandidati koji su na osnovu Konačne rang liste primljeni, obavezni su dostaviti originalne dokumente i izvršiti upis od 05. do 11. 10. 2023. godine. Za kandidate koji ne izvrše upis u predviđenom roku, smatraće se da su odustali od studija. 

Kandidati – redovni studenti, koji su na osnovu konačnih rang lista primljeni, obavezni su pohađati nastavu od 10. oktobra prema objavljenom rasporedu. 

 

ZAKLJUČCI KOMISIJE 

ODLUKA VIJEĆA FAKULTETA 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS 

UGOVOR O STUDIRANJU: redovan studij 

UGOVOR O STUDIRANJU: redovan samofinansirajući studij 

UGOVOR O STUDIRANJU: vanredan studij studij 

 

KONAČNE RANG LISTE:


POLITOLOGIJA – Međunarodni odnosi i diplomatija – Redovni

POLITOLOGIJA – Međunarodni odnosi i diplomatija – Stranci

POLITOLOGIJA – Međunarodni odnosi i diplomatija – Vanredni

POLITOLOGIJA – Upravljanje državom – Redovni

POLITOLOGIJA – Upravljanje državom – Vanredni

SIGURNOSNE I MIROVNE STUDIJ – Vanredni

Sigurnosne i mirovne studije – Informacijska sigurnost

SIGURNOSNE I MIROVNE STUDIJE – Redovni

SOCIJALNI RAD – Redovni

SOCIJALNI RAD – Vanredni

SOCIOLOGIJA – Opći – Redovni

SOCIOLOGIJA – Opći – Vanredni

ŽURNALISTIKA-KOMUNIKOLOGIJA – Redovni

ŽURNALISTIKA-KOMUNIKOLOGIJA – Vanredni