Konkurentski zahtjev – Usluge pregleda PP aparata

1. odluka-o-pokretanju-postupka-Usluga pregleda PP aparata

5. Obavještenje o nabavci

8. Izvještaj o e-aukciji

9. odluka o dodjeli ugovora

12. Obavještenje o dodjeli ugovora

13. SAžetak