Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu drugog ciklusa studija u 2020/2021. studijskoj godini

U skladu sa članovima 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Univerzitet u Sarajevu objavljuje konkurse za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija, drugog ciklusa studija, specijalističkog studija i stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2020/2021. godinu.

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA, www.upis.unsa.ba počevši od 05.06. od 12:00 sati

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija biće omogućena od 31. 08. 2020. godine.

Sve informacije o upisu dostupne su u sekciji Vodič za upis na www.upis.unsa.ba

Dodatne informacije o Fakultetu političkih nauka, odsjecima, nastavnim planovima i programima, uslovima upisa, načinu bodovanja, značajnim predmetima za studij, možete pronaći na web stranici: https://upisifpn.ba/

 

Dodatak: tekst konkursa i plan upisa dostupan je na linkovima:

 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija 2020/2021.

 

 

Konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija 2020/2021.