Asistent

Abdel Alibegović

Viši asistent, Alibegović Abdel

 

Rođen 23.05.1982. godine u Bugojnu. Osnovnu školu završio u rodnom gradu. Srednjoškolsko obrazovanje okončao u Travniku. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na Odsjeku Filozofija i Sociologija te stekao zvanje Profesor filozofije i sociologije. U novembru 2007. godine, Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli, biran u saradničko zvanje asistent za užu naučnu oblast „Sociologija“ na Filozofskom fakultetu u Tuzli. U martu 2011. godine položio stručni ispit i stekao pravo na samostalan odgojno-obrazovni rad. U martu, 2013. godine Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, odbranio magistarski rad iz naučne oblasti Sociologija te stekao zvanje Magistar sociologije. U oktobra 2013. godine odlukom Senata Univerziteta u Tuzli, biran u saradničko zvanje viši asistent za užu naučnu oblast „Sociologija“ na Filozofskom fakultetu u Tuzli. U periodu od 2010. godine do 2012. godine bio angažovan kao profesor filozofije, sociologije i logike u Prvoj gimnaziji u Sarajevu, također i kao nastavnik demokratije i ljudskih prava, historije/kulture religija u nekoliko osnovnih škola. Od 2007. do 2016. bio angažovan kao saradnik u nastavi na sociološkoj grupi predmeta na Filozofskom, Pravnom i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. U akademskoj 2014/2015. godini upisao interdisciplinarni doktorski studij (III ciklus studija) na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Univerziteta u Sarajevu, istraživačko polje Sociologija. Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu u oktobru 2016. godine biran u zvanje asistenta na naučnoj oblasti „Sociologija”. U februaru 2017. godine sklopio ugovor o radu na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Univerziteta u Sarajevu na poslovima asistenta iz naučne oblasti „Sociologija”. Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu u junu 2019. godine biran u zvanje višeg asistenta na naučnoj oblasti „Sociologija”. Autor i koautor nekoliko naučnih i stručnih radova iz oblasti Sociologije bosanskohercegovačkog društva, Savremenih socioloških teorija, Savremene sociologije, Ekonomske sociologije, Sociologije porodice, Sociologije obrazovanja i Sociologije genocida, Sociologije tehnike itd. Učestvovao na nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija kao panelista i moderator. Polja interesovanja: Sociologija bosanskohercegovačkog društva, Biopolitika, Sociologija tehnike, Socijalna i kulturna antropologija, Sociologija genocida, Socijalna ekologija, Sociološke teorije, Sociologija obrazovanja.