Prof. dr.

Adnan Džafić

Adnan Džafić

Rođen  30. 05. 1977. godine u Gračanici gdje je stekao osnovno obrazovanje. U Osijeku, Republika Hrvatska,  završio II Gimnaziju 1996. godine.

 

Akademske 1999/ 2000. godine upisao se na Fakultet političkih nauka Odsjek za sociologiju. Diplomirao 2004 na predmetu Sociologija naselja  na temu  „ Urbani razvoj Bosne i Hercegovine“.

U septembru 2009. godine magistrirao je na naučnoj oblasti sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu na temu „Kriza ili moć identiteta u modernom društvu.“

Novembar 2014. odbranjena doktorska disertacija pod naslovom: Identitet u savremenoj sociloškoj teoriji, Fakultet političkih nauka u Sarajevu.

 

Projekti

Odbranjeni magisteriji i doktorati na Sarajevskom univerzitetu u periodu 1997-2002 i aktuelni izazovi BiH društva“ u izdanju BKC-a 2003. godine.

Problem društvenog odnosa prema postratnom sindromu u BiH BKC, Sarajevo, 2006,

Zajedničke kulturne vrijednosti mladih u BiH, Naučnoistraživački institut Ibn Sina, Sarajevo, 2006.

Senadin Lavić(2014): Leksikon socioloških pojmova, Fakultet političkih nauka, Sarajevo

Članci:

Adnan Džafić (2003) „ Sociološki pogledi“, Časopis studenata FPN „Polis“, broj II, Sarajevo

Adnan Džafić (2006):  , Religija i  europske integracije (prikaz), u Godišnjak FPN, br. I, Sarajevo prikaz zbornika-prikaz

Adnan Džafić (2009): „Savremeno društvo i identitet“ Pregled, časopis za društvena pitanja Univerziteta u Sarajevu, septembar-decembar

Adnan Džafić (2009): „Identitet u sociologiji“ Godišnjak Fakulteta političkih nauka 2008/2009 br 3-4,

Adnan Džafić (2009): „Društveni pokreti kao odraz Zeitgeista“ Godišnjak BZK Preporod, Sarajevo

Knjige:

Adnan Džafić, Nezir Krčalo (2017): “Kriza identiteta u modernim društvima- povratak ka izvjesnosti”-izdavači autori, Sarajevo.

Nezir Krčalo, Adnan Džafić (2018): “Fragmenti nauke i sufizma”, Fakultet političkih nauka, Sarajevo

Tekstovi u časopisima:

Adnan Džafić, Amer Osmić(2015): „Promjene socio-ekonomskih i političkih okolnosti kao uzrok krize identiteta mladih u savremenom bosanskohercegovačkom društvu“ Sociološki godišnjak, Sociološko udruženje Republike srpske, Pale. pp235-250

Adnan Džafić(2016): Suverenitet  i identitet Bosne i Hercegovine” Pregled, časopis za društvena pitanja Univerziteta u Sarajevu.

Adnan Džafić, Amer Osmić (2016) „Identitetske osnove bosanskohercegovačkog stanovništva i značaj identiteta kroz popise stanovništva Bosne i Hercegovine.”, Godišnjak BZK Preporod, Sarajevo

Adnan Džafić, Amer Osmić (2017): “Identitetske osnove Bosanske nacije kroz posebnosti etniciteta” , Godišnjak BZK Preporod,Sarajevo

Nezir Krčalo,Adnan Džafić (2017): Ideologija političkog sistema, Uprava, 1/17, str 45-58, Sarajevo

Nezir Krčalo,Adnan Džafić (2017): Identitet u savremenoj državi, Uprava, 2/17, str 135-149, Sarajevo

Nezir Krčalo, Adnan Džafić (2018): Svijest odvojena od uma, Pregled, časopis za društvena pitanja Univerziteta u Sarajevu. God.LIX, br.1 2018. str 121-133,

Nezir Krčalo, Adnan Džafić (2018): Etika i integritet u upravi, Uprava, 1/18

 

Konferencije:

Identitat Europas,  International conference, IUC, Dubrovnik. 2008.

Međunarodna konferencija „Siromaštvo i društveni razvoj“, Sociološko udruženje Republike Srpske u Bosni i Hercegovini;

Adnan Džafić, Amer Osmić(2015): „Promjene društvenog, ekonomskog i političkog okruženja kao uzrok krize identiteta mladih u savremenom bosanskohercegovačkom društvu“ Pale, 05. Septembar 2015.

Međunarodna konferencija „Bošnjački identitet u 21 stoljeću“;

Adnan Džafić(2015):  „Kriza identiteta u savremenom bosanskohercegovačkom društvu“, Bošnjačka zajednica kulture u Hrvatskoj »Preporod«, Dubrovnik, 2015.

Naučna konferencija „Suverenitet države Bosne i Hercegovine“, Pregled, časopis za društvena pitanja Univerziteta u Sarajevu.

Adnan Džafić(2016): Suverenitet  i identitet Bosne i Hercegovine

Šesta naučna konferencija „Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci“

Bošnjačka  zajednica kulture »Preporod« , Hotel Art, Sarajevo, 2016.

Adnan Džafić, Amer Osmić (2016) „Identitetske osnove bosanskohercegovačkog stanovništva i značaj identiteta kroz popise stanovništva Bosne i Hercegovine.”

Sedma naučna konferencija „Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci“

Bošnjačka  zajednica kulture »Preporod« , Hotel Holiday, Sarajevo, 2017.

Adnan Džafić, Amer Osmić (2017): “Identitetske osnove Bosanske nacije kroz posebnosti etniciteta”

Međunarodna konferencija „Identities in conlflict, conflinct in identities“,

Adnan Džafić,Nezir Krčalo (2017): „Bosnian identity – destroying the paradigm of multilateralism“

Faculty of Social Studies, Sociology department, „Identities in conlflict, conflinct in identities“, 19-21-10.2017. 17th Annual Conference organized by the Center for Cultural Sociology and the Department of Sociology at Masaryk University, Brno, Czheck Republik.

Osma naučna konferencija „Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci“

Bošnjačka  zajednica kulture »Preporod« , Hotel Holiday, Sarajevo, 2018.

Adnan Džafić “Bosanskohercegovačka heteronomija”

 

Erasmus plus program-međunarodna razmjena akademskog osoblja

ISSS institute den Hague Erasmus plus University Roterdam Netherland.

Warsaw University, Faculty of Political Sciences- Insitute for Social Policy, Poland

Masaryk University  Brno, sociology department,  Czech Republik (15-22.10.2017)

Lund University, Faculty of Social Studies- sociology department, Sweden- 21-28.4.2018.

Radboud University Nijmengen Netherland, Insitute for conflict studies, 10-21-4- 2018.

ISSS institute den Hague Erasmus plus University Roterdam Netherland 21-27 october  2018.

 

 

 

Od  prvog marta 2006. godine zaposlen  na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu  kao asistent na predmetima Sociologija bosanskohercegovačkog društva i Sociologija porodice. Od 2008./2009 školske godine radi na predmetima sociologija bosanskohercegovačkog društva, sociologija obrazovanja i sociologija jezika, sociologija identiteta te sociologija svakodnevnog života, Izbor u zvanje viši asistent na naučnu oblast sociologije decembar 2009.godine.

April 2015 izbor u zvanje docenta na naučnu oblast sociologije. Docent na predmetima sociologija obrazovanja, sociologija bosanskohercegovačkog društva, sociologija svakodnevnog života, sociologija organizacije. 2018 angažman na predmetima sociologija bosanskohercegovačkog društva, sociologija obrazovanja, uvod u sociologije II, sociologija društvenih promjena.