Prof. dr.

Adnan Džafić

Dr. Adnan Džafić rođen je 30. 05. 1977. godine u Gračanici, Bosna i Hercegovina. 1999/ 2000. godine upisao se na Fakultet političkih nauka u Sarajevu – Odsjek za sociologiju. Diplomirao je 2004. godine na predmetu Sociologija naselja na temu „ Urbani razvoj Bosne i Hercegovine“. U septembru 2009. godine magistrirao je na naučnoj oblasti Sociologija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu na temu „Kriza ili moć identiteta u modernom društvu.“ U novembru 2014. godine odbranjenio je doktorsku disertaciju pod naslovom: “Identitet u savremenoj sociloškoj teoriji” na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i stekao akademsko zvanje doktor socioloških nauka. Pored navedenog imao je u nekoliko zemalja dodatna studijska usavršavanja. Trenutno je zaposlen na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu u zvanju vanrednog profesora, gdje je prethodno prošao kroz zvanja asistent, viši  asistent i docent.

 

II NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI I STRUČNI RAD

Naučno-istraživački projekti:

„ Odbranjeni magisteriji i doktorati na Sarajevskom univerzitetu u periodu 1997- 2002 i aktuelni izazovi BiH društva“ u izdanju BKC-a 2003. godine.”;

“Problem društvenog odnosa prema postratnom sindromu u BiH”, BKC, Sarajevo, 2006;

“Zajedničke kulturne vrijednosti mladih u BiH”, Naučnoistraživački institut Ibn Sina, Sarajevo, 2006;

Senadin Lavić (2014): Leksikon socioloških pojmova, Fakultet političkih nauka, Sarajevo.

Objavljeni stručni članci:

Adnan Džafić (2003) „ Sociološki pogledi“, Časopis studenata FPN „Polis“, broj II, Sarajevo;

Adnan Džafić (2006): , Religija i europske integracije (prikaz), u Godišnjak FPN, br. I, Sarajevo prikaz Zbornika;

Adnan Džafić (2009): „Savremeno društvo i identitet“ , Pregled, časopis za društvena pitanja Univerziteta u Sarajevu, septembar-decembar;

Adnan Džafić (2009): „Identitet u sociologiji“, Godišnjak Fakulteta političkih nauka 2008/2009 br 3-4,;

Adnan Džafić (2009): „Društveni pokreti kao odraz Zeitgeista“, Godišnjak BZK, Preporod, Sarajevo;

Objavljene knjige:

Adnan Džafić, Nezir Krčalo (2017): “Kriza identiteta u modernim društvima- povratak ka izvjesnosti”-izdavači autori, Sarajevo.;

Nezir Krčalo, Adnan Džafić (2018): “Fragmenti nauke i sufizma”, Fakultet političkih nauka, Sarajevo

Džafić A, Krčalo N, Ramić E(2019): Zov (post)modernih sirena- Identitet kao centralni istraivački problem društvenih i humanističkih nauka 20 i 21 stoljeća, Sarajevo, Fakultet političkih nauka

 

Adnan Džafić, Sarina Bakić, Asim Mujkić ur. (2021): Razumijevanje društva, Sarajevo, Fakultet političkih nauka.

 

 

Objavljeni tekstovi u časopisima od izbora u zvanje docenta:

Adnan Džafić, Amer Osmić (2015): „Promjene socio-ekonomskih i političkih okolnosti kao uzrok krize identiteta mladih u savremenom bosanskohercegovačkom društvu“, Sociološki godišnjak, Sociološko udruženje Republike Srpske, Pale. pp235-250;

Adnan Džafić (2016): “Suverenitet i identitet Bosne i Hercegovine”, Pregled, časopis za društvena pitanja Univerziteta u Sarajevu.;

Adnan Džafić, Amer Osmić (2016) „Identitetske osnove bosanskohercegovačkog stanovništva i značaj identiteta kroz popise stanovništva Bosne i Hercegovine.”, Godišnjak BZK Preporod, Sarajevo;

Adnan Džafić, Amer Osmić (2017): “Identitetske osnove Bosanske nacije kroz posebnosti etniciteta” , Godišnjak BZK Preporod, Sarajevo;

Nezir Krčalo,Adnan Džafić (2017): “Ideologija političkog sistema”, Uprava, 1/17, str 45-58, Sarajevo;

Nezir Krčalo,Adnan Džafić (2017): “Identitet u savremenoj državi”, Uprava, 2/17, str 135-149, Sarajevo;

Nezir Krčalo, Adnan Džafić (2018): “Svijest odvojena od uma”, Pregled, časopis za društvena pitanja Univerziteta u Sarajevu. God.LIX, br.1 2018. str 121-133,;

Nezir Krčalo, Adnan Džafić (2018): “Etika i integritet u upravi”, Uprava, 1/18;

Adnan Džafić, Nezir Krčalo (2018): “Bosanskohercegovačka heteronomija”, Godišnjak BZK Preporod, Sarajevo-potvrda;

Adnan Džafić, Nezir Krčalo(2019): Bosanski identitet- razaranje paradigme multilateralnosti, Društvene i humanističke studije, Časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli, br 8. str 169-184.2019. Tuzla

Adnan Džafić – Nezir Krčalo (2019): DESTROYING IDENTITY? – BETRAYAL OF MULTILATERALISM OF BOSNIAN SOCIETY, pp 52-66, Zborník vedeckych prác, Interpolis, Banská Bystrica

 

Adnan Džafić (2020): Razmeđa savremene sociologije, Zbornik radova Pola stoljeća sociologije u Bosni i Hercegovini, str 47-61, Sarajevo, Fakultet političkih nauka.

 

Sulejman Bugari, Nezir Krčalo, Adnan Džafić (2020): O filozofijskim i religijskim aspektima dijaloga, Društvene i humanističke studije, Časopis Filozofskog fakulteta u Tuzli, br 1 (10) (2020), 231-246

Adnan Džafić(2020):  Socijalni kapital u ortačkom kapitalizmu DHS 2 (11) (2020), 457-462

 

Adnan Džafić – Nezir Krčalo – Tatjana Bašić (2020): THE HETERONOMY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA pp 49-60, Zborník vedeckych prác, Interpolis, Banská Bystrica

 

Forić, S., Krčalo, N., & Džafić, A. (2021). Uticaj obrazovanja na društvene promjene. Pregled: časopis za društvena Pitanja / Periodical for Social Issues61(2), 145–157.

 

 

 

 

 

Sudjelovanje na naučnim konferencijama:

Identitat Europas, International conference, IUC, Dubrovnik. 2008.;

Međunarodna konferencija „Siromaštvo i društveni razvoj“, Sociološko udruženje Republike Srpske u Bosni i Hercegovini;

Adnan Džafić, Amer Osmić (2015): „Promjene društvenog, ekonomskog i političkog okruženja kao uzrok krize identiteta mladih u savremenom bosanskohercegovačkom društvu“ Pale, 05. Septembar 2015.;

Međunarodna konferencija „Bošnjački identitet u 21 stoljeću“;

Adnan Džafić(2015): „Kriza identiteta u savremenom bosanskohercegovačkom društvu“, Bošnjačka zajednica kulture u Hrvatskoj »Preporod«, Dubrovnik, 2015.;

Naučna konferencija „Suverenitet države Bosne i Hercegovine“, Pregled, časopis za društvena pitanja Univerziteta u Sarajevu.;

Adnan Džafić(2016): Suverenitet i identitet Bosne i Hercegovine, Šesta naučna konferencija „Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci“ , Bošnjačka zajednica kulture »Preporod« , Hotel Art, Sarajevo, 2016.;

Adnan Džafić, Amer Osmić (2016) „Identitetske osnove bosanskohercegovačkog stanovništva i značaj identiteta kroz popise stanovništva Bosne i Hercegovine.”;

Sedma naučna konferencija „Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci“ Bošnjačka zajednica kulture »Preporod« , Hotel Holiday, Sarajevo, 2017.;

Adnan Džafić, Amer Osmić (2017): “Identitetske osnove Bosanske nacije kroz posebnosti etniciteta”. Međunarodna konferencija „Identities in conlflict, conflinct in identities“,;

Adnan Džafić,Nezir Krčalo (2017): „Bosnian identity – destroying the paradigm of multilateralism“ Faculty of Social Studies, Sociology department, „Identities in conlflict, conflinct in identities“, 19-21-10.2017. 17th Annual Conference organized by the Center for Cultural Sociology and the Department of Sociology at Masaryk University, Brno, Czheck Republik.;

Osma naučna konferencija „Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci“ Bošnjačka zajednica kulture »Preporod« , Hotel Holiday, Sarajevo, 2018.;

Security Forum, Department of security studies, Faculty of political science and international relations, Mate Bel University in Banska Bistrica and civic association Interpolis, Slovak Republic. 12th Annual International Scientific Conference Security Forum, 6th and 7th of February 2019.

Adnan Džafić – Nezir Krčalo(2019): DESTROYING IDENTITY? – BETRAYAL OF MULTILATERALISM OF BOSNIAN SOCIETY, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Centrum krízového riadenia Univerzity Mateja Bela

Adnan Džafić (2019): Razmeđa savremene sociologije, Nučni skup Pola stoljeća sociologije u Bosni i Hercegovini, Fakultet političkih nauka, Sarajevo.

 

Adnan Džafić (2020) ,,Okupacija” društvenog od strane države: slucaj postdejtonske BiH

INTERNATIONAL CONFERENCE: BOSNIA AND HERZEGOVINA 25 YEARS AFTER THE DAYTON PEACE ACCORDS (online stream at www.fpn-forum.ba)

Organizers: Faculty of Political Sciences, University of Sarajevo and the GCSEE/European Regional MA program in Democracy and Human Rights in SEE,

Center for Interdisciplinary studies, University of Sarajevo, November 24 2020,

BOSNA I HERCEGOVINA – HISTORIJSKI KONTEKST I DIJAGNOZA STANJA / BOSNIA AND HERZEGOVINA – HISTORICAL CONTEXT AND DIAGNOSIS OF THE CONDITION

 

 

Erasmus plus program-međunarodna razmjena akademskog osoblja

ISS institute den Hague Erasmus plus University Roterdam Netherland.

Warsaw University, Faculty of Political Sciences- Insitute for Social Policy,Poland

Masaryk University Brno, sociology department, Czech Republik (15-22.10.2017)

Lund University, Faculty of Social Studies- sociology department, Sweden- 21- 28.4.2018.

Radboud University Nijmengen Netherland, Insitute for conflict studies, 10-21-4- 2018.

ISS institute den Hague Erasmus plus University Roterdam Netherland 21-27 october 2018.

Lund University, Faculty of Social Studies- sociology department, Sweden- 14- 28.4.2019.

 

 

III NASTAVNIČKO ISKUSTVO

Od prvog marta 2006. godine dr. Adnan Džafić je zaposlen na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, najprije kao asistent na predmetima “Sociologija bosanskohercegovačkog društva” i “Sociologija porodice”. Od 2008./2009 školske godine asistirao je na predmetima “Sociologija bosanskohercegovačkog društva”, “Sociologija obrazovanja” i “Sociologija jezika”, “Sociologija identiteta”, te “Sociologija svakodnevnog života”. Izabran je u zvanje viši asistent na naučnu oblast Sociologija u decembru 2009. godine. U aprilu 2015. godine izabran je u akademsko zvanje docent na naučnoj oblasti Sociologija. Kao docent predavao je na predmetima “Sociologija obrazovanja”, “Sociologija bosanskohercegovačkog društva”, “Sociologija svakodnevnog života”, “Sociologija organizacije”, a od 2018. godine angažiran je kao odgovorni nastavnik na predmetima “Sociologija bosanskohercegovačkog društva”, “Sociologija obrazovanja”, “Uvod u sociologije II”, “Sociologija društvenih promjena”.