Prof. dr.

Amila Šljivo-Grbo

Prof.dr. Amila Šljivo – Grbo

 

rođena je 1971. godine u Sarajevu gdje je završila osnovnu i srednju školu, kao i studij novinarstva. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (Odsjek žurnalistika) 1994. godine.

U zvanje redovnog profesora izabrana je 2018. godine.

Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu predaje predmete: Mediji i društvo, Medijska regulativa, Mediji i ljudska prava i Etika javne riječi.

Objavila je više od 40 naučnih i stručnih radova u časopisima: ‘Dijalog’, ‘Pregled’, ‘Odjek’, ‘Godišnjak’ Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, ‘Znakovi vremena’ i dr.

Bila je urednik Informativnog programa Televizije Bosne i Hercegovine i saradnik u Informativnom programu Radija Bosne i Hercegovine.

Sudjelovala je u više istraživačkih projekata koje je u Bosni i Hercegovini organizirao i provodio Američki centar za ispitivanje javnosti iz Washingtona, Gallupov instutut, OSCE, Media plan – Sarajevo i dr. Boravila je u Sjedinjenim Američkim Državama na edukaciji iz oblasti istraživačkog novinarstva (University of Missouri, 1998).

Učestvovala je u radu više naučnih skupova u Bosni i Hercegovini i inozemstvu.

Objavila je tri knjige: Mediji i demokratizacija društva, Etika javne riječi i Etika, pravo i mediji. Bila je član redakcije časopisa ‘Godišnjak’ Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.