Prof. dr.

Akademik Dževad Termiz

Rođen je 1964. godine u Foči. Diplomirao je na Vojnoj akademiji u Beogradu. Završio je postdiplomski studij i magistrirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i stekao naučno zvanje magistra političkih nauka. Doktorirao je iz oblasti opšte metodologije na Odsjeku za socijalni rad Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i time stekao naučno zvanje doktora nauka socijalnog rada.

Izabran je u zvanje redovnog profesora na Univerzitetu u Sarajevu 2007. godine i Univerzitetu u Tuzli 2015. godine. Predaje naučne discipline: Teorija socijalnog rada, Metodologija istraživanja u socijalnom radu, Metodologija socijalnih istraživanja i Projektovanje naučnih istraživanja u oblasti sigurnosti i mira na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Metodologija društvenih istraživanja, Metodologija socijalnih istraživanja, Metodologija novinarskih istraživanja i Metodologija istraživanja u socijalnom radu na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Izabran je za šefa katedre Metodologija društvenih i političkih nauka na doktorskom studiju Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu i Fakultetu za javnu upravu.

Od 2009. do 2014. godine je potpredsjednik Međunarodnog udruženja metodologa društvenih nauka sa sjedištem u Beogradu. U periodu od 01. juna 2014. do 01. juna 2018. godine je predsjednik Upravnog odbora i predsjednik Međunarodnog udruženja metodologa društvenih nauka, a od 01. juna 2018. godine je član Upravnog odbora i potpredsjednik Međunarodnog naucnog udruženja metodologa društvenih nauka.

Objavio je više knjiga, naučnih studija, naučnih i stručnih radova. Među objavljenim knjigama su: Termiz, Dž., Moguće implikacije socijalnog položaja prognanog stanovništva u Tuzlansko-podrinjskom kantonu i području Vozuće oktobar 1995. – april 1996. (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1997); Termiz, Dž. – Milosavljević, S., Uvod u metodologiju politikologije (1999); Termiz, Dž. – Milosavljević, S., Praktikum iz metodologije politikologije (2000); Termiz, Dž., Teorija socijalnog rada (2001); Termiz, Dž., Osnovi metodologije nauke o socijalnom radu (2001); Termiz, Dž., Metodologija društvenih nauka (2003 i 2009); Termiz, Dž., Teorija nauke o socijalnom radu (2005); Termiz, Dž., Statističke tehnike i postupci u politikološkim istraživanjima (2006); Analitika, I tom (2008): Termiz, Dž. – Milosavljević, S., Naučni osnovi savremene analitike, Termiz, Dž. Politička analitika, Termiz, Dž. Bezbjednosna analitika i Termiz, Dž. – Milosavljević, S. – Arežina, V., Analitika medija (2010); Termiz, Dž., Kritika teorije (2013); Termiz, Dž., Osnovi metodologije socijalne psihologije (2013); Termiz, Dž., Specifičnosti metodologije istraživanja u bezbjednosnoj djelatnosti (2014); Termiz, Dž. – Arežina, V., Problemi istraživanja i naučnog proučavanja komunikologije (2015); Gordić, M. – Termiz, Dž. – Tančić, D., Metodološki osnovi istraživanja bezbednosti, odbrane i terorizma (Beograd, 2015); Termiz, Dž., Problemi meta metodologije (2016); Radosavljević, I., Termiz, Dž., Danilović, N., Gordić, M., Statistika u istraživanju društvenih pojava (2016); Termiz, Dž., Karić, N., Tančić, D., Socijalne komponente društvenog položaja osoba sa invaliditetom (2017). Termiz, Dz. Milosavljevic, S.: Praktikum iz metodologije politikologije, drugo izmijenjeno, dopunjeno i prošireno izdanje, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet političkih nauka; Medjunarodno udruženje metodologa društvenih nauka, Beograd, (2018),Termiz,Dž-Milosavljević,S.Practicum of political science methodology(2019).

Od 2009. godine je potpredsjednik Međunarodnog naučnog udruženja metodologa društvenih nauka sa sjedištem u Beogradu, a od 01. juna 2014. godine do juna 2018 je predsjednik Međunarodnog naučnog udruženja metodologa društvenih nauka. Od 01. juna 2018. godine potpredsjednik je Međunarodnog naučnog udruženja metodologa društvenih nauka i član Upravnog odbora.

Akademik EVROPSKE AKADEMIJE NAUKA.

Sudjelovao je u radu više međunarodnih i domaćih naučnih kongresa, simpozija i konferencija, kao i u realiziranju velikog broja naučnoistraživačkih projekata iz različitih oblasti (metodologije društvenih nauka, teorije(a) društvenih nauka, analitike, statistike, političkih nauka, nauke o socijalnom radu, bezbjednosti i sigurnosti, novinarstva i komunikologije, kriminologije, demografije, socijalne psihologije) u svojstvu autora i metodologa naučno-istraživačkih projekata i rukovodioca naučnih istraživanja. Obavljao je u dva mandata dužnost šefa Odsjeka socijalni rad. Predsjednik je Vijeća postdiplomskog studija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i član Vijeća doktorskog studija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Odlukom Nastavno-naučnog veća i dekana Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu angažovani je profesor po pozivu za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta “Osnovi metodologije političkih nauka“ i “Metodologije politikoloških istraživanja sa statistikom“ na osnovnim akademskim studijama u školskoj 2015/2016. godini.

Dobitnik je godišnje nagrade za udžbenik Metodologija društvenih nauka u oblasti naučno-stručne literature (Odbor za nagrade i priznanja-Poslovno udruženje izdavača i knjižara BiH).

Dobitnik je zlatne plakete za poseban doprinos razvoju političkih nauka(EU BD i EU ‘Kallos’ Tuzla).

Dobitnik je MANIPUR INTERNATIONAL UNIVERSITY CERTIFICATE OF RECOGNITION povelje.