Prof. dr.

Fahira Fejzić-Čengić

Fahira Fejzić Čengić je redovna profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku Komunikologije/žurnalistike. Predaje Teoriju informacija, Printano novinarstvo, Istraživačko novinarstvo, Medijsku kulturu te Medije i međunarodnu politiku. Rođena je u Visokom gdje je završila osnovnu školu i klasičnu gimnaziju, dok je  diplomirala, magistrirala i doktorirala na Fakultetu političkih nauka. Tema magistarske radnje Etički diskurs globalnih informacija a tema doktorske disertacije Medijska kultura u Bosni i Hercegovini između tradicije i globalizacije.

Objavila je dvanaest knjiga: Medijska globalizacija svijeta (2004), Uvod u teoriju informacija (2008 – univerzitetski udžbenik), Medijska kultura u Bosni i Hercegovini (2009), Putopisi – U susret znakovlju vremena i prostora – 2011), Prilozi za istraživanje sociokulturnog položaja žene u Bosni i Hercegovini  – Izabrana bibliografija 1900-2010 u 2011), Riječ je temelj društvenog života (2012), Stvarnost i mediji (2014 i II izdanje 2016), Balkanski putopisi (2015), Nelagode s medijima (2016) te Kao ribe u vodi – Ka filozofiji medija ili kako opstati s medijima  (2018), te ‘Konowledge Crisis of Modern Time’, LAMBERT Academic Publishing, (2019), International Book Market Service Ltd ISBN:978-620-0-22349-1. Nordestedt, Germany.

Također je objavila veliki broj znanstvenih eseja, istraživanja, radova iz oblasti komunikologije, mediologije, kulturalnih studija i religijskih tema, prikaza, recenzija, uvodnika, kolumni, intervjua te učestvovala na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i skupovima.

U profesionalonom novinarstvu radila u štampi, na radiju i televiziji. Bila novinar, urednik i dopisnik u listovima: ‘Oslobođenje’, ‘Naši dani’, ‘Preporod’, ‘Ljiljan’, Muslimanski glas’, ‘Odsjek’,  Radio Sarajevu, TV Sarajevu, te časopisima: ‘Dijalog’, ‘Pregled’, ‘Godišnjak’, ‘N Muallim’, ‘Glasnik’ itd.