Doc. dr.

Irena Praskač-Salčin

Rođena je 1983. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (Odsjek komunikologija / žurnalistika) 2005. godine. Magistrirala na Odsjeku za komunikologiju/žurnalistika 26. 11. 2011. godine.

Izabrana je u zvanje višeg asistenta 2012. godine.

Od 2008. godine asistirala je na više predmeta (Historija komuniciranja, Osnovi propagande, Odnosi s javnošću, Razvoj medija u svijetu i BiH, Savremena propaganda i Praksa u kompanijama i institucijama…) Objavila je nekoliko stručnih  radova („Pregled“, “Godišnjak” Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, „Medijski dijalozi“… ) Učestvovala je na nekoliko naučnih i stručnih skupova.

Obavljala je i poslove sekretara Odsjeka komunikologija / žurnalistika u periodu 2008/2009 te vodila Odjel za odnose s javnošću Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i obavljala poslove portparola.