Asistent

Jasmin Hasanović

Jasmin Hasanović viši je asistent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu iz oblasti Politologije.

Rođen je 1989. godine u Foči. Prvi ciklus studija završio je na Odsjeku za politologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Zvanje magistra politologije, međunarodnih odnosa i diplomatije stekao je na istom Fakultetu 2015. godine s radom na temu „NSK Država: Politička artikulacija države bez teritorije“. Trenutno je doktorant na istraživačkom polju Politologije, gdje se pod mentorstvom profesora emeritusa, dr. Esada Zgodića bavi pitanjem i problemom emancipacije u savremenoj političkoj teoriji.

U zvanju asistenta angažovan je od oktobra 2016. godine, dok je u zvanje višeg asistenta na Odsjeku za politologiju izabran u junu 2019. godine. Kao saradnik, angažovan je na predmetima Uvod u filozofiju, Međunarodna sigurnost, Komparativna politika, Savremene političke teorije i Geopolitika na prvom ciklusu, te predmetima Teorije demokratije i ljudskih prava, Energetska sigurnost, Savremene teorije vlasti i Contempory debates in International Relations u drugom ciklusu.

Od oktobra 2019. godine, koordinator je Ureda za međunarodnu saradnju na Fakultetu političkih nauka, a također je i koordinator III ciklusa studija na istraživačkom polju Politologija za generaciju 2016/17.

Autor je i koautor više naučnih i stručnih radova iz oblasti političke teorije, političkog i društvenog angažmana, demokratije, geopolitike i odnosa ideologije, umjetnosti i politike u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i poglavlja u knjigama i zbornicima referentnih međunarodnih izdavača (Springer; De Gruyter). Jedan je od odgovornih urednika časopisa Novi Plamen, te redovni saradnik i član Upravnog odbora UG Prometej.ba.

Aktivno je učestvovao na više od ukupno 50 domaćih i međunarodnih naučnih seminara i konferencija, te stručnih skupova (Srbija, Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Holandija, Litvanija). Kao gostujući predavač, individualno i preko programa međunarodnih razmjena izlagao je na nekoliko europskih Univerziteta (Széchenyi István u Győru u Mađarskoj, Univerzitet u Ljubljani u Sloveniji, Univerzitet Alexandru Ioan Cuza u Iaşiju u Rumuniji, Univerzitet u Portu u Portugalu, Međunarodni Institut za društvene nauke Erasmus Univerziteta u Rotterdamu – Den Haag u Holandiji, te Karlov Univerzitet u Pragu u Češkoj Republici).

Član je Balkanskog udruženja za političke nauke – Balkan Political Science Association (BPSA), te Akademskog savjeta pri Europskom vijeću za susjedstvoEuropean Neighbourhood Council (ENC).

Dobitnik priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“ kao najbolji student I ciklusa studija u akademskoj 2011/12. godini, dok je u akademskoj 2014/15. godini proglašen najboljim studentom II ciklusa studija na Odsjeku za politologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Za izuzetno kreativan rad i afirmaciju građanskih, obrazovnih i kulturnih vrijednosti, te ostvarenje međunarodnih priznanja dobitnik je Zlatne plakete Općine Goražde 2009. godine.

Aktivno govori engleski i njemački jezik.

 

link za google scholar