Prof. dr.

Jasna Duraković

Rođena je 1978. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Univerzitetu u Washingtonu, Seattle, SAD, 2000. godine na Odsjeku komunikologije, na usmjerenju odnosi s javnošću.

Magistrirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 2005.godine, te je izabrana u zvanje višeg asistenta na FPN, na Odsjeku komunikologije 2006. godine.

Doktorirala na FPN u julu 2010.godine te je u zvanje docenta izabrana u aprilu 2011. godine.

Na Odsjeku komunikologije, Fakulteta političkih nauka predaje predmete: Poslovno komuniciranje, Odnosi s javnošću i Oglašavanje.

Objavila je dvije autorske knjige, “Uloga odnosa s javnošću u kreaciji pozitivnog imidža države – Pozicioniranje BiH u međunarodnoj javnosti” (2011) i “Poslovno komuniciranje u novomedijskom okruženju” (2019), devet naučnih i pet stručnih radova.

Bila je član redakcijskog odbora “Godišnjaka” Fakulteta političkih nauka od 2006. do 2009. godine.

Učestvovala je i predavala na mnogobrojnim konferencijama, seminarima i radionicama diljem Bosne i Hercegovine i regije na teme: odnosi s javnošću, poslovna komunikacija, medijski izazovi, brendiranje države i kreacija pozitivnog nacionalnog imidža zemlje od 2006. do 2011. (predavač i učesnica u panel diskusijama na prvom trodnevnom PR Kongresu u Bosni i Hercegovini 2008. g., učesnica medijske panel diskusije na prvom branding kongresu u Bosni i Hercegovini, 2011).

Bila je na šestomjesečnom studijskom projektu razmjene Erasmus Mundus – Basileus exchange program u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu, na La Sapienza Univerzitetu u Rimu, doktorski studij na Odsjeku komunikologije.

U saradnji s Centrom za promociju civilnog društva, od 2013 godine je mentorica mladim ženama u okviru mentoring projekta i TAG projekta (podrška ženama u politici).

U novembru 2014.godine izabrana je kao zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH. U okviru političkog angažmana bila je učesnica u mnogobrojnim seminarima, javnim forumima i panel diskusijama na temu uloge žena u politici i u procesima odlučivanja.

Pored akademskog djelovanja, nastavlja svoj politički angažman kao zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo u mandatnom periodu 2018 -2022.