Doc. dr.

Jelena Brkić-Šmigoc

Rođena je 1979. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Odsjek za psihologiju) 2001. godine gdje je i doktorski kandidat na Odsjeku za psihologiju sa temom doktorske disertacije u polju političke psihologije. Izabrana je u zvanje višeg asistenta 2009. godine. Asistent je na nastavnim predmetima Osnove psihologije, Socijalna psihologija, Programi prevencije u socijalnom radu i Socijalni rad u grupi.

Objavila je nekoliko izvornih znanstvenih radova u domaćim časopisima: Prevalencija i incidencija nasilja nad djecom u obitelji u Bosni i Hercegovini: rezultati epidemiološkog istraživanja (2013) – koautor; Faktori međuljudske privlačnosti i njihova povezanost s nekim sociodemografskim obilježjima (2010) – koautor, Povezanost emocionalnog zlostavljanja i zanemarivanja s nekim aspektima psihičkog funkcioniranja (2009); Socijalna rekonstrukcija zajednice – potrebna i moguća (2005) – prikaz knjige.  Koautor je Studije o mladima u BiH (2015; u tisku), kao i autorica poglavlja Politička volja za političkim ponašanjem u Kratki uvod u problem političke volje: studija slučaja BiH (2015; u tisku).

Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih kongresa i simpozija. Od 2009. do 2012. godine bila je angažirana kao glavni istraživač epidemiološke studije i studije prijavljenih slučajeva zlostavljanja i zanemarivanja djece u Bosni i Hercegovini u sklopu BECAN projekta (“Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect”) koji je realiziran u sklopu Sedmog okvirnog programa za istraživanja i tehnološki razvoj (FP7) Evropske unije. Bila je na studijskom boravku na Univerzitetu u Pittsburghu (Sjedinjene Američke Države) u 2006. godini kao sudionik Junior Faculty Development Programa.