Doc. dr.

Mustafa Sefo

Rođen je u Mostaru. U Sarajevu završio Prvu bošnjačku gimnaziju. Diplomirao i magistrirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu na Odsjeku komunikologije/žurnalistike.  Doktorirao je na Istanbulskom Univerzitetu, Fakultet za komunikološke studije, Republika Turska.

Asistirao je na predmetima „Teorija informacija“, „Printano novinarstvo“, „Medijska kultura“, „Novinarska praksa“, „Opća komunikologija“, „Javno mnijenje“, i „Neverbalno komuniciranje“. Tokom akademske 2014./2015. bio je angažovan za stručnog saradnika na Doktorskom studiju Odsjeka komunikologije.

Objavio je nekoliko prikaza knjiga  i naučnoistraživačkih radova u bh. časopisima: Godišnjak BZK Preporod; TTEN Technics technologies education management; i inozemnim publikacijama: Zbornik radova „Dani kriznog upravljanja“ Velika Gorica, Hrvatska; Vijeće RTV Republike Turske  „Dodirne tačke kultura“, Čanakkale, Ministarstvo za obrazovanje Republike Turske; „Obrazovanje kao primjer jačanja međudržavnih veza“, Ministartsvo za obrazovanje Republike Turske; „Medijski dijalozi“, Podgorica, Crna Gora. Obavljao je funkciju sekretara Odsjeka komunikologije u periodu od 2015./2018.

Predaje predmete : “Opća komunikologija „, “Savremeni komunikacijski sistemi 2 „, “Javno mnijenje„, “Savremene komunikološke teorije „