Doc. dr.

Nedreta Šerić

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu/Odsjek za socijalni rad 2004. godine kao student generacije. Na interdisciplinarnom postdiplomskom studiju „Bosna i Hercegovina u savremenom svijetu“ magistrirala je 2011. godine na temu „Primjena metode ispitivanja u socijalnom radu“ i  time stekla zvanje magistra nauka socijalnog rada. Doktorirala 2016. na temu „Mogućnosti i ograničenja ostvarivanja socijalnog rada u zajednici u Bosni i Hercegovini“. U periodu od 2007-2009. godine bila je sekretar Odsjeka za socijalni rad.

Izvodi nastavu na predmetima: Socijalni rad u lokalnoj zajednici, Aplikativne metode i tehnike u socijalnom radu, Socijalna patologija 1, Socijalna patologija 2, Savremeni teorijski modeli u socijalnom radu i Socijalni rad u mentalnom zdravlju

Autorica je više naučnih i stručnih radova objavljenih u recentnim časopisima. Koautor je knjige „Praktikuma za socijalne radnike o pojavi i pojavnim oblicima: radne eksploatacije djece, trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja, prostitucije, pornografije i pedofilije“, (2010., izdavač Catholic Relief Services BiH i  Ministarstvo sigurnosti BiH). Sudjelovala je na više naučnih i stručnih: međunarodnih i domaćih konferencija, seminara, tribina, radionica i savjetovanja. Učestvovala je u izradi velikog broja naučno-istraživačkih projekata s različitim temama i problemima istraživanja.