Prof. dr.

Nedreta Šerić

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu/Odsjek za socijalni rad kao student generacije. Na interdisciplinarnom postdiplomskom studiju „Bosna i Hercegovina u savremenom svijetu“ magistrirala je 2011. godine na temu „Primjena metode ispitivanja u socijalnom radu“ i  stekla zvanje magistra nauka socijalnog rada. Doktorirala 2016. na temu „Mogućnosti i ograničenja ostvarivanja socijalnog rada u zajednici u Bosni i Hercegovini”. 

Izvodi nastavu na predmetima: Socijalni rad u lokalnoj zajednici, Aplikativne metode i tehnike u socijalnom radu, Socijalna patologija 1, Socijalna patologija 2, Savremeni teorijski modeli u socijalnom radu i Socijalni rad u mentalnom zdravlju

Koautor je knjiga pod nazivom: Socijalni rad u obrazovanju (2019); Praktikum za socijalne radnike o pojavi i pojavnim oblicimaradne eksploatacije djecetrgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanjaprostitucijepornografije i pedofilije (2010). Autorica je više naučnih i stručnih radova objavljenih u recentnim časopisima. Aktivno je učestvovala u velikom broju naučnih i stručnih, međunarodnih i domaćih konferencija, projekata, seminara, okruglih stolova, edukacija, tribina, radionica i savjetovanja. Učestvovala je u izradi velikog broja naučno-istraživačkih projekata s različitim temama i problemima istraživanja.