Prof. dr.

Nerzuk Ćurak

Nerzuk Ćurak doktor je političkih znanosti, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, esejist, znanstveni publicist, novinar, urednik,  javni intelektualac, mirovni aktivist… Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu vodi sljedeće kolegije: Geopolitika, Međunarodna sigurnost, Nauka o miru, Međunarodna zajednica i upravljanje konfliktima. U Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, u okviru master studija Upravljanje državom i nevladinim organizacijama, voditelj je modula Civilno društvo i nevladine organizacije. Na Sveučilištu u Mostaru voditelj je kolegija Suvremena geopolitika i Znanost o miru. Član je Udruženja za političke nauke u Bosni i Hercegovini i član Regionalnog odbora Centra za napredne studije Jugoistočne Evrope Sveučilišta u Rijeci. Voditelj je prve generacije doktorskog studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu gdje predaje Geopolitičke studije suvremenog svijeta i Istraživanje mira u regionalnoj perspektivi. Šef je Odsjeka sigurnosnih i mirovnih studija na istom fakultetu. Član je odbora za političke nauke ANUBiH i PEN Centra BiH.

Autor je knjiga Geopolitika kao sudbina: Slučaj Bosna. Postmodernistički ogled o perifernoj zemlji (Sarajevo, 2002),  Dejtonski nacionalizam (Sarajevo, 2004), Obnova bosanskih utopija. Politologija, politička filozofija i sociologija dejtonske države i društva (Sarajevo-Zagreb, 2006), Filozofija zagrljaja (Rabic, Sarajevo, 2009), Izvještaj iz periferne zemlje. Gramatika geopolitike ( FPN, Sarajevo, 2011), Rasprava o miru i nasilju. (Geo)politika rata – (Geo)politika mira – Studije mira ( Buybook, Sarajevo-Zagreb, 2016). Bio je voditelj naučnog projekta Vrijednosni odnos političkih elita u Bosni i Hercegovini prema Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji, a kao rezultat tog projekta objavljena je koautorska knjiga Politička elita u BiH i EU: Odnos vrijednosti (FPN, Sarajevo, 2009), u kojoj je zastupljen kao prvi autor. Ove, 2016. godine u izdanju NGO Atlantska inivijativa iz Sarajeva objavljena je koautorska publikacija Nelegalni oblici sticanja znanja na univerzitetima u Bosni i Hercegovini: Studija socijalne deformacije u akademskoj kulturi  kao rezultat jednogodišnjeg projekta kojeg je osmislio, kreirao, vodio i uredio. Također, bio je urednik pet knjiga, recenzent 16 znanstvenih i stručnih knjiga te promotor i prikazivač više knjiga različitog žanra.

Tokom 2015. i 2016. godine intenzivno je, kao ekspert iz oblasti mirovnih studija, surađivao na projektu izgradnje mira u postkonfliktnoj zajednici Pro Budućnost koji implementira CRS uz podršku USAID-a. U okviru internacionalnog projekta Helsinškog komiteta Norveške Gradimo mostove a ne zidove. Uloga univerziteta u izgradnji mira (2011-2014) bio je angažiran kao predavač i ekspert u oblasti istraživanje mira i mirovno rješavanje konflikata.

Objavio je više znanstvenih i stručnih tekstova u referentnim časopisima i zbornicima u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu. Sudjelovao je kao uvodničar ili pozvani učesnik s referatom na međunarodnim, regionalnim i domaćim znanstvenim konferencijama, radionicama i okruglim stolovima. Učestvovao je kao autor u dva međunarodna naučna projekta koji su rezultirali objavljivanjem recenziranih zbornika. Održao je više javnih predavanja po pozivu u Bosni i Hercegovini i regiji. Stručno se usavršavao u Sloveniji, Češkoj, Mađarskoj, Italiji, Sloveniji i SAD-u. Tekstovi su mu prevođeni na engleski, njemački, francuski, slovenski, španski i arapski jezik.