Doc. dr.

Selma Ćosić

Ćosić Selma rođena 1985. godine u Sarajevu. Osnovnu školu započela je u Austriji 1993. godine, a istu završava u Vogošći. Nakon završene srednje škole upisala je redovne studije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 2005. godine, na odsjeku Sigurnosnih i mirovnih studija, usmjerenja Mirovni studiji, demokracija i ljudska prava. Prvi ciklus studija završila je 2008. godine sa prosječnom ocjenom 9,06 i dobila stručno zvanje o stečenoj akademskoj tituli – Bakalaureat/ Bachelor Mirovnih studija, demokracije i ljudskih prava. Poslije završenog Prvog ciklusa studija, upisala je u školskoj 2008./2009. godini Drugi ciklus redovnih studija na istom fakultetu, odsjeka Sigurnosnih i mirovnih studija. Magistarski rad o temi „Uloga žene u sistemu sigurnosti Bosne i Hercegovine“ koji je odbranila je 10.februara 2011.godine Komisija je vrednovala ocjenom deset. Odbranom magisterija stekla je zvanje magistar politologije, usmjerenja sigurnosnih i mirovnih studija. U zvanje asistenta na Fakultetu političkih nauka, odsjek Sigurnosnih i mirovnih studija izbarana je 2012.godine.

Za vrijeme trajanja studija Prvog i Drugog ciklusa, u razdoblju od 2005. do 2009. godine prisustvovala je na mnogim seminarima i konferencijama, pohađala je ljetnu školu ( 2008 i 2009.godine ) na Malom Lošinju na temu: „Sigurnosno i odbrambeno okruženje u 21. stoljeću“ (16 – 21. juni 2008. godine) i „Sigurnost i suradnja na Jugoistoku Europe“ (14 – 20. juni 2009. godine). Učestvovala je na skupu „Evropske perspektive Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine“ ( 12 – 14. novembra 2009.godine ) na Plitvičkim jezerima u Hrvatskoj. Bila je učesnik na konferenciji UN-a o temi „Rezolucija 1325, Žene, mir i sigurnost“, kao i na konferenciji NATO-a o temi „Gender u vojnom i mirovnom kontekstu“, u Sarajevu 2010. godine. Također je bila dio istraživačkog tima FPN u Sarajevu (2011. godine) u okviru istraživačkog projekta „Analiza sistema postavljanja prioriteta u protuminskim akcijama u Bosni i Hercegovini“, u okviru kojeg je prisustvovala na konferenciji „Međusektorska saradnja u potrazi prav(n)im preporukama i rješenjima za ispunjavanje obaveza zadatih međunarodnim sporazumom o zabrani mina“, 2011. godine. Rezultat ovog projekta je studija „Analiza sistema postavljanja prioriteta u protuminskim akcijama u Bosni i Hercegovini i prijedlozi za njihovo unapređenje“.