Prof. dr.

Selmo Cikotić

Selmo Cikotić je rođen 25. 01. 1964. god. u selu Trpezi, (Berane, Crna Gora), gdje je zavrsio osnovnu školu. Vojnu gimnaziju je završio u Beogradu, a Vojnu akademiju (smjer ARJ PVO) u Beogradu, Rajlovcu i Zadru. U Školskom centru protivvazdusne odbrane u Zadru je radio od 1986. do početka rata.

Nakon pocetka rata u Bosni i Hercegovini napustio je JNA i priključio se Armiji RBiH. Tokom rata je obavljao više različitih duznosti u Armiji RBiH, od kojih je najbitnija dužnost komandanta Operativne grupe ”Zapad” i načelnika štaba 7. korpusa ARBiH.

Od pocetka 1995. do sredine 1997. godine je radio kao vojni ataše RBiH u SAD, a tokom tog perioda je učestvovao u Daytonskim mirovnim pregovorima kao vojni predstavnik u državnoj delegaciji.

Nakon povratka iz SAD obavljao je više različitih dužnosti u Vojsci Federacije BiH, od čega je najbitnija dužnost komandanta 1. korpusa, od početka novembra 2000. do kraja maja 2004. god.

Tri godine je radio u privatnoj gradjevinskoj firmi ”OKI doo” u Sarajevu.

Od 21. 04. 2007. do 12. 02. 2012. godine obavljao je dužnost ministra odbrane BiH.

Godinu dana nakon toga radio je kao dekan Američkog državnog fakulteta na Americkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini.

Od početka 2013. do početka 2016. god. je vodio predstavništvo Fondacije BIGMEV, koja razvija ekonomske odnose izmedju BiH i Turske.

Od početka 2016. god. do oktobra 2018. god. radio je  kao savjetnik u kabinetu člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakira Izetbegovića.

Od početka novembra 2018.god i dalje radi kao professor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

 

Magistrirao je (2004. g.) i doktorirao (2008. g.) na Fakultetu politickih nauka u Sarajevu, gdje radi kao vanredni profesor, a kao gostujuci profesor ucestvuje u radu Ženevskog centra za sigurnosnu politiku (GCSP), Američkog univerziteta u Bosni I Hercegovini i NATO skole u Oberamergauu.

Do sada je objavio pet knjiga i veliki broj srtručnih radova u domaćim i inostranim stručnim časopisima i publikacijama iz oblasti sigurnosti, međunarodnih odnosa i liderstva.

Oženjen je i ima dvoje djece.


link za google scholar