Prof. dr.

Senadin Lavić

Rođen je 1965. godine u Konjicu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Odsjek za filozofiju i sociologiju) 1989. godine.

U zvanje vanrednog profesora na Fakultetu političkih nauka izabran je 2008. godine.

Na Fakultetu političkih nauka predaje predmete: Osnove metodologije društvenih nauka, Metode i tehnike u sociološkim istraživanjima, Metodologija politoloških istraživanja, Metodologija komunikoloških istraživanja, Metodologija socioloških istraživanja, Sociologija migracija, Empirijsko socijalno istraživanje.

Do sada je objavio dvije knjige: Pluralistička racionalnost (Sarajevo, 2004) i Između periferije i centra (Sarajevo, 2006) te brojne naučne i stručne radove u zemlji i inozemstvu.

Glavni je urednik univerzitetskog časopisa “Pregled”, član redakcije časopisa “Godišnjak” BZK Preporod. Sudjelovao je na više naučnih i stručnih konferencija, simpozija i kongresa (Bosna i Hercegovina, Njemačka, Austrija, Hrvatska, Turska). Studijski boravak u Njemačkoj imao je 2000. godine na Univerzitetu u Bonnu (Seminar für Logik und Grundlagenforschung). Za vrijeme studijskog boravka u Austriji 2001. godine (Univerzitet u Grazu) na Institutu za filozofiju proveo je višemjesečno istraživanje savremenih tokova u teoriji i metodologiji društvenih znanosti. Trenutno obavlja funkciju voditelja master studija na Fakultetu političkih nauka. Predsjednik je BZK Preporod, član Asocijacije nezavisnih intelektualaca ”Krug 99”.


link za google scholar