Prof. dr.

Senadin Lavić

Lavić (Ahmet) Senadin

 

Studij: Profesor filozofije i sociologije (1989), Magistar filozofskih nauka (1999), Doktor filozofskih nauka (2003).

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu – studij filozofije i sociologije (1985-1989), magistarski studij (1990-1991) i doktorat iz oblasti filozofskih nauka (2003). U zvanju je redovnog  profesora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu od 2014.

 

Izbori u zvanja: Asistent (1997-1999), Viši asistent (1999-2004), Docent (2004-2008), Vanredni profesor (2008-2014), Redovni profesor (2014).

 

Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu predaje ili je predavao sljedeće naučno-nastavne discipline: Metodologija, Metode i tehnike u sociološkim istraživanjima, Metodologija politoloških, komunikoloških i socioloških istraživanja, Sociologija jezika, Sociologija migracija, Historijska sociologija, Logika, Epistemologija. Predaje na Univerzitetu u Zenici. Predavao na Univerzitetu u Tuzli Metodologiju, Političku filozofiju i Empirijsko istraživanje. Na Univerzitetu u Mostaru predavao Metodologiju komunikoloških istraživanja.

 

Prof. dr. Senadin Lavić je rođen u Konjicu 1965. godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, 1985/1986 školske godine, započinje studij na Odsjeku za filozofiju i sociologiju, koji uspješno okončava 1989. godine diplomskim radom Adornova kritika konstitutivnog subjekta (mentor prof. dr. Abdulah Šarčević). Postdiplomski studij na istom fakultetu upisao je 1990. godine, a 1999. godine odbranio je magistarski rad o Adornovoj kritici savremenog društva (Dometi Adornove kritike modernog društva, mentor prof. dr. Ivo Komšić). Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2003. godine je odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom Racionalnost, jezik i zajednica (mentor prof. dr. Jelena Berberović). Od 1997. godine radi na Univerzitetu u Sarajevu, Fakultet političkih nauka, prvo kao asistent na predmetu Metodologija društvenih znanosti; od 1999. godine kao viši asistent na istom predmetu, od 2004. godine kao docent, a od 2008. kao vanredni profesor. Profesor Lavić je 2014. godine izabran u zvanje redovnog profesora. Na studijskim boravcima u Njemačkoj (UNI Bonn) i Austriji (UNI Graz) istraživao je sa stanovišta pluralističke perspektive pristupe i metodologije koji su u dvadesetom stoljeću dominirali u radu društvenih znanosti, s posebnim akcentom na koncept racionalnosti, epistemičke kriterije i probleme znanja u postmodernom kontekstu.

 

Aktivno je doprinosio radu brojnih znanstveno-istraživačkih aktivnosti sa studentima i drugim istraživačkim timovima. Bio je učesnik brojnih kulturnih i znanstvenih skupova u BiH, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Srbiji, Kosovu, Makedoniji, Turskoj, Austriji, Švicarskoj, Njemačkoj, Norveškoj, SAD. Sudjelovao je u radu znanstvenih skupova posvećenih perspektivama znanosti, obrazovanja, razvitka bosanskohercegovačkog društva i države Bosne i Hercegovine. Okrenut je principima kulture mira i vrijednostima pluralističke racionalnosti koja je osnova života u razlikama.

 

Lavićevo znanstveno polje interesovanja je metodologija shvaćena kao kritičko-istraživačka svijest u znanstvenim istraživanjima. Pored metodologije istražuje u polju recentne društveno-znanstvene (socio-politološke) fenomenologije, kulturnih studija (cultural studies), sociologije migracija, historijske sociologije, socijalne epistemologije (znanje u društvenom kontekstu), savremene filozofije (posebno problemi jezika, socijalne ontologije i pluralne racionalnosti), leksikologije (rječnik filozofskih pojmova, leksikon socioloških pojmova, onomastičke studije s akcentom na antroponimijske probleme i bošnjačka prezimena) i dr.

 

Bio je voditelj poslijediplomskog (master) studija na Fakultetu političkih nauka i član Upravnog odbora FPN. Bio je član redakcije, te Glavni i odgovorni urednik univerzitetskog časopisa Pregled. Predsjednik je  BZK “Preporod” od 2010. do 2019. godine; član Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. Bio je predsjednik Vijeće za nauku Bosne i Hercegovine. Bio je šef Odsjeka za sociologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu…

 

Osnovna bibliografija:

 

Do 2024. Senadin Lavić je objavio sedam knjiga:

 

  1. Pluralistička racionalnost (Sarajevo, 2004),
  2. Između periferije i centra (Sarajevo, 2006),
  3. Leksikon socioloških pojmova (Sarajevo, 2014),
  4. Metodološke rasprave (2014),
  5. Bosna'nin Kültürel ve Ulusal Dirilişi (Istanbul, 2015),
  6. Zaborav razlike (Sarajevo, 2018) i
  7. Diskurs o bosanstvu (Sarajevo, 2020)

 

 


link za google scholar