Asistent

Veldin Kadić

Kadić Veldin je rođen 27.09. 1990. godine u Mostaru. Fakultet političkih nauka u Sarajevu, odsjek sigurnosne i mirovne studije  upisao je 2008. godine i uspješno ga završio 2012. godine. Te godine upisuje master studij na istoimenom fakultetu i odsjeku koji uspješno završava 2014. godine odbranom master teze pod nazivom „Uloga međunarodne zajednice u postkonfliktnoj izgradnji Bosne i Hercegovine i Kosova“. U toku studiranja 2012. godine je proglašen za najboljeg diplomanta na odsjeku sigurnosne i mirovne studije i 2015. godine za najboljeg magistranta na istoimenom odsjeku.  Od Februara. 2017. godine zasnovao je radni odnos na Fakultetu političkih nauka, odsjeku sigurnosne i mirovne studije nakon što je izabran u zvanje asistenta. U toku studiranja, a i nakon toga učestvovao je na velikom broju domaćih i međunarodnih seminara i bio je učesnik Erasmus + programa u okviru kojih je boravio na studijskim posjetama na Radboud Univerzitetu u Holandiji i Vytautas Magnus Univerzitetu u Litvaniji. Do sada je objavio radove pod naslovima:

  1. Odnos geopolitike i ideologije u savremenom dobu“ (Časopis Demokracija i sigurnost u Jugoistočnoj Evropi)
  2. NATO vs. UN-a: Studije slučaja humanitarne intervencije u BiH i na Kosovu“ (Časopis Demokracija i sigurnost u Jugoistočnoj Evropi)
  3. Tranzicijska pravda i socijalna dimenzija trajne promjene: kako da tranzicijska pravda doprinese poboljšanju života građana u BiH“ (Pravna Misao, Sarajevo)
  4. Regionalna stabilnost kontrola naoružanja i izgradnja mira u dejtonskom trouglu (Zbornik radova sa konferencije: Politike izgradnje mira u regiji: opterećenja prošlosti i vizije budućnosti, Fakultet političkih nauka u Sarajevu)
  5. Prikaz knjige: Političke stranputice postdaytonske BiH (Forum za sigurnosne studije Zagreb)
  6. Prikaz Knjige: „Conflict resolution in the twenty first century: Principles, methods and approaches“ (Sarajevo Social Science Review).