Prof. dr.

Zlatan Bajramović

Prof. dr. Zlatan Bajramović

 

Rođen je 1977. godine u Splitu (Republika Hrvatska). Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (Odsjek odbrana i sigurnost) 2001. godine. Drugi ciklus studija završio je na  Univerzitetu Hamburg, SR Njemačka, 2003. godine. Postdiplomski studij Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu završio je 2009. godine. Doktorsku disertaciju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu odbranio je 2014. godine.

Na Fakultetu političkih nauka, odsjek Sigurnosnih i mirovnih studija, zaposlen je od 2005. godine. U zvanje vanrednog profesora izabran je u maju 2019. godine, a angažovan je na sljedećim predmetima: Upravljanje i rukovođenje sistemima sigurnosti, Planiranje u sektoru sigurnosti, Civilna zaštita, Liderstvo u oblasti sigurnosti i odbrane i Zaštita i spašavanje. U Centru za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, studijskog programa Zaštita od prirodnih katastrofa angažiran je na predmetu Sistem zaštite i spašavanja u prirodnim katastrofama.

Objavio je veći broj radova, od čega dvije knjige The Role of the EU in Peace-Building Process in Bosnia and Herzegovina; Case of the Stability Pact (2007) Upravljanje ljudskim resursima sigurnosnog sektora Bosne i Hercegovine (2016).

Sudjelovao je u većem broju znanstvenih skupova i projekata, među kojima se izdvajaju: Erasmus Capacity Building in Higher Education (CBHE) Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries; i „Izrada i operacionalizacija procedura o angažiranju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u zaštiti i spašavanju”.