Obavještenje o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije kandidatkinje Emine Šahinović, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

S A R A J E V O

VIJEĆE III CIKLUSA STUDIJA

 

 

Obavještenje o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije kandidatkinje Emine Šahinović, MA

 

 

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Fakultet političkih nauka u Sarajevu obavještava da se radna (korigovana) verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni radne (korigovane) verzije projekta doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.

 

Kandidatkinja: Emina Šahinović, MA

 

Ustanova u kojoj je kandidatkinja zaposlena: Fondacija Mulla Sadra u Sarajevu

 

Naziv doktorske disertacije: „UTICAJ RELIGIJSKOG IDENTITETA NA KREIRANJE VANJSKE POLITIKE ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN (OD 1979. DO 2017.)“

 

Sastav Komisije za pregled:

  1. dr. Elmir Sadiković-predsjednik,
  2. dr. Šaćir Filandra-član/mentor,
  3. dr. Hamza Karčić-član.

 

Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

 

Projekat doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u Službi za doktorske studije Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, ulica Skenderija 72., svakim radnim danom od 10 do 12 sati.

 

 

 

 

                                                                   Služba za doktorske studije