Odbrana magistarskog rada kandidata DŽEMALA ALJOVIĆA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

VIJEĆE FAKULTETA

 

 

 

O G L A S

 

 

Odbrana magistarskog rada kandidata DŽEMALA ALJOVIĆA  pod naslovom: ULOGA BRIGADE ZRAČNIH SNAGA I PROTIVZRAČNE ODBRANE ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U SISTEMU SIGURNOSTI“ održat će se u petak, 15.10.2021. godine u 11,30 sati  na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

            Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 10,00 do 12,00 sati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo

 

 

Služba za postdiplomske i doktorske studije