Odbrana magistarskog rada kandidata EMIRA ŠEHOVIĆA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

VIJEĆE FAKULTETA

 

 

 

O G L A S

 

 

Odbrana magistarskog rada kandidata EMIRA ŠEHOVIĆA  pod naslovom: SIGURNOSNI ASPEKTI UPRAVLJANJA JAVNIM PREDUZEĆIMA U KANTONU SARAJEVO: STUDIJA SLUČAJA KJKP GRADSKI SAOBRAĆAJ D.O.O. SARAJEVO“ održat će se u petak, 19.02.2021. godine u 10,00 sati  na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

            Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 10,00 do 12,00 sati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo

 

 

Služba za postdiplomske i doktorske studije