Odbrana magistarskog rada kandidata GORANA MASALA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

VIJEĆE FAKULTETA

 

 

 

O G L A S

 

 

Odbrana magistarskog rada kandidata GORANA MASALA  pod naslovom: „ISKUSTVO REPUBLIKE HRVATSKE NA PUTU EUROATLANTSKIH INTEGRACIJA“ održat će se u utorak, 02.11.2021. godine u 11,00 sati  na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

            Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 10,00 do 12,00 sati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo

 

 

Služba za postdiplomske i doktorske studije