Odbrana magistarskog rada kandidatkinje AMRE SELESKOVIĆ

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

VIJEĆE FAKULTETA

 

 

 

O G L A S

 

 

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje AMRE SELESKOVIĆ  pod naslovom: „SOCIJALNI DIJALOG U PROCESU EUROPSKIH INTEGRACIJA“ održat će se u ponedjeljak, 01.11.2021. godine u 15,00 sati  na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

            Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 10,00 do 12,00 sati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo

 

 

Služba za postdiplomske i doktorske studije