Javne odbrane odsjek Sociologija

REDNI BROJ PREZIME I IME STUDENTA (br. indexa) NAZIV TEME MENTOR KOMISIJA NAPOMENA/DATUM ODBRANE
Kurtović Emina

(451/II-SOC)

SEVDALINKA I KARAKTERISTIČNE HISTORIJSKO-KULTURNE POSEBNOSTI BAŠNJAKA SANDŽAKA Prof.dr..Dželal Ibraković Predsjednik:prof.dr.Merima Čamo

Član:prof.dr.Adnan Džafić

 

28/09/2021,utorak u 11:00 sati

Aščerija Merima

(445/I-SOC)

ANTROPOCENTRIČNA VIZIJA SVIJETA SA OSVRTOM NA ASPEKTE EKOLOŠKE EKONOMIJE

(STUDIJA SLUČAJA MINI HIDROELEKTRANA „ZLATE

Prof.dr..Dželal Ibraković Predsjednik:prof.dr.emeritus Jusuf Žiga

Član:prof.dr.Halima Sofradžija

 

28/09/2021,utorak u 13:00 sati