KOMUNIKOLOGIJA TERMINI ODBRANE SEPTEMBAR 2021

  1. AHMED KOSOVAC 935/II-K

naslov završnog rada „ONLINE KOMUNIKACIJSKA PRILAGODBA KOMPANIJA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA VRIJEME COVID 19 KRIZE“

Komisija:

  1. dr. Belma Buljubašić-predsjednik
  2. dr. Jasna Duraković- mentor
  3. dr. Lejla Turčilo- član
  4. dr. Irena Praskač Salčin – zamjenski član

ODBRANA: 28.9.2021.godine u 11:00

 

  1. DŽUMHUR ZLATAN 1001/II-K

naslov završnog rada „PROPAGANDNE PORUKE U MUZIČKOJ

POP INDUSTRIJI”

          Komisija:

  1. dr. Lejla Turčilo- predsjednik
  2. dr. Belma Buljubašić- mentor
  3. dr. Sarina Bakić – član
  4. dr. Jasna Duraković- zamjenski član

ODBRANA: 28.9.2021.godine u 12:00