ODBRANA MAGISTARSKOG RADA ODSJEK POLITOLOGIJA

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA ODSJEK POLITOLOGIJA

.Kandidatkinja  SIRBUBALO ESMA  pod naslovom:

 

„  IMPACT OF AUTHOTARITARIANISM AND DEMOCRACY ON GENDER(IN) EQUALITY

koji je sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. Predsjednik: prof.dr.Nermina Mujagić
  2. Mentor:prof.dr.Damir Kapidžić
  3. Zamjenik člana: dr.Hamza Karčić

 

Javna odbrana magistarskog rada održaće se u petak, 29. oktobar 2021 u  15,00 sati u prostorijama Fakulteta političkih nauka.