ODBRANA MAGISTARSKOG/ZAVRŠNOG RADA ODSJEKA POLITOLOGIJA

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje PRIBINJA ARDUANE pod naslovom:

“ POLITOLOŠKO-SIGURNOSNI ASPEKTI IZVJEŠTAVANJA O TERORISTIČKIM

NAPADIMA U EVROPI OD 2015-2020.GODINE “

koji je sačinila Komisija u sastavu:

1. Predsjednik: prof.dr. Nermina Mujagić

2. Mentor:prof.dr.Mirza Smajić

3. Član:prof.dr. Ehlimana Spahić

II

održaće se u utorak, 28. septembar 2021 u 12,00 sati u prostorijama Fakulteta političkih nauka.