ODBRANA MAGISTARSKOG/ZAVRŠNOG RADA ODSJEKA POLITOLOGIJA

ODBRANA MAGISTARSKOG/ZAVRŠNOG  RADA ODSJEKA POLITOLOGIJA

1.Odbrana magistarskog rada kandidata/kinje   KUSTURA ALME

Naslov završnog (magistarskog) rada:„ POLITIČKE STRANKE I POLITIČKO KOMUNICIRANJE U BOSNI I HERCEGOVINI“

Komisija u sastavu:

  1. prof.dr.Nermina Mujagić-predsjednik,
  2. doc.dr.Elma Huruz Memović-član/mentor,
  3. doc.dr.Sarina Bakić
  4. prof.dr.Ehlimana Spahić-član,

Odbrana magistarskog rada održaće se u srijeda, 27. oktobar 2021 u  15,00 sati , online.