Otvoreni postupak – kancelarijski namještaj

1. Odluka o pokretanju – kancelarijski namještaj

3. Obvještenje o nabavci

4. Sažetak

7 . odluka o dodjeli ugovora

10. Obavještenje o dodjeli

11. Sažetak