Otvoreni postupak licence

 

1. odluka-o-pokretanju-postupka-Licence

3. Obavještenje licence

4. sažetak licence

6. Obavještenje o dodjeli

8. Izvještaj o provedenom postupku licence

7. sažetak dodjela