Otvoreni postupak – nabavka audioviuzelne opreme

1. Odluka o pokretanju av oprema

3. Obavještenje o nabavci

4. Sažetak

7. Odluka o poništenju av oprema

8. Obavještenje o poništenju

9. Sažetak poništenje