Otvoreni postupak – računarska oprema

9. Obavještenje o dodjeli

10. sažetak

1. Odluka o pokretanju

3. Obavještenje o nabavci

4. Sažetak računarska