Otvoreni postupak – rekonstrukcija sala Fakulteta (stolarski radovi i namještaj)

1. odluka-o-pokretanju-postupka-Rekonstrukcija sale Fakulteta

3. Obavještenja o nabavci

4. Sažetak

8. Odluka o poništenju postupka

9. Obavještenje o poništenju

10. Sažetak