Pozivi za dostavljanje ponuda Aneks II B

Hotelske usluge

Posredovanje u zapošljavanju

Pravne usluge

Stručno usavršavanje

Poziv zdravstvene usluge

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA PRUŽANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA