Primjedbe i pohvale za nastavni proces

Šta je sistem za “Primjedbe i pohvale za nastavni proces”?

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu omogućava Vam putem on-line sistema da evaluirate “Nastavni proces”. Da biste mogli evaulirati rad, potrebno je da klikne na “Forma za Primjedbe i pohvale za nastavni proces”. Podaci koje unesete čuvaju se u strogoj tajnosti i treća lica nemaju pristup istima.

Forma za “Primjedbe i pohvale za nastavni proces”