RASPORED NASTAVE ZA VANREDNE STUDENTE – ZIMSKI SEMESTAR 2023./2024. STUDIJSKE GODINE   

RASPORED NASTAVE ZA VANREDNE STUDENTE – ZIMSKI SEMESTAR 2023./2024. STUDIJSKE GODINE 

 

Obavještavaju se vanredni studenti Fakulteta političkih nauka, da nastava počinje od 23. oktobra.  

 

Pohađanje nastave za vanredne studente je obavezno i predstavlja preduslov za dobivanje potpisa profesora (u indexu) kao dokaza o uredno izvršenim semestralnim obavezama, odn. preduslov je za izlazak na ispit. 

 

Nastava u učionici, održat će se u 3 termina za svaki predmet, a termini predavanja do kraja zimskog semestra su objavljeni u Wise Timetable aplikaciji na linku: https://wise-tt.com/wtt_bh_fpnsa/ 

 

Online konsultativna nastava predviđena je u šestoj, četranestoj i petnaestoj sedmici, zimskog semestra (3 termina), a raspored je u prilogu obavještenja. Online konsultativnoj nastavi studenti pristupaju preko platforme ENASTAVA, link: https://enastava.fpn.unsa.ba/login/index.php 

Također, pored obavezna 3 termina nastave koja će se održati u učionici i 3 online termina, vanrednim studentima je dozvoljeno da prate i nastavu u učionici sa redovnim studentima, a u skladu sa svojim obavezama i mogućnostima

 

Služba za nastavu i rad sa studentima