Socijalne studije -poziv za dostavu radova za izdanje 2021.

U časopisu se objavljuju prilozi iz oblasti društvenih nauka u formi istraživačkog ili preglednog rada, studije javnih politika i prikazi knjiga. Redakcija prima prethodno neobjavljene radove na B/H/S i engleskom jeziku. Dostavljeni radovi podliježu postupku dvostruke anonimne recenzije (peer-review).

Časopis Socijalne studije je indeksiran u Central Eastern European Online Library (CEEOL)

Rok za dostavu radova je 30.09. 2021. godine.

Radovi pripremljeni u skladu sa Uputama za autore/ice dostavljaju se na email adresu: socijalnestudije@fpn.unsa.ba

UPUTSTVO AUTORIMA SOCIJALNE STUDIJE_ eng

UPUTSTVO AUTORIMA SOCIJALNE STUDIJE_bos