Uloga civilnog društva u EU: Izazovi i mogućnosti za BiH

Uloga civilnog društva u EU: Izazovi i mogućnosti za BiH

 

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu organizije okrugli sto za studente_ice i predstavnike_ce organizacija civilnog društva na temu Uloge civilnog društva u Evropskoj uniji, te izazova i mogućnosti za Bosnu i Hercegovinu.

Na okruglom stolu će se kao uvodničari obratiti:
– Aida Daguda, direktorica Centra za promociju civilnog društva (CPCD),
– Emmanuel Mouriez, Savjetnik za kulturu u Ambasadi Francuske, bivši šef Odjela za civilno društvo u Ministarstvu za evropske i vanjske poslove Francuske, te
– Krassimir Nikolov, šef Političkog odjela EU Delegacije u BiH.

Cilj okruglog stola je da potaknemo razmišljanja i diskusiju o stanju i problemima sa kojima se suočava civilno društvo u BiH, kako civilno društvo funkcioniše u zemljama Evropske unije, te koji su to standardi koje vlasti BiH moraju dostići u pogledu na civilno društvo tokom procesa evropskih integracija.