Usluge oglašavanja – konkurentski zahtjev

0.Odluka o pokretanju oglašavanje

2. Obavještenje o nabavci

6. odluka o dodjeli ugovora oglašavanje

8. Obavještenje o dodjeli