VODITELJICA CENTRA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE FPN NA KONFERENCIJI „GRADIMO MOSTOVE U OBRAZOVANJU ODRASLIH 2018“ U BIOGRADU

Prof.dr. Lejla Turčilo, voditeljica Centra za cjeloživotno učenje Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu predstavlja Centar na Međunarodnoj konferenciji „Gradimo mostove u obrazovanju odraslih“ u Biogradu na moru, Hrvatska. Konferencija već četvrtu godinu okuplja stručnjake iz područja andragogije, a Centar je na njoj prisutan drugu godinu za redom. Prof. dr. Turčilo na ovogodišnjoj je konferenciji održala predavanje o temi „Informacijske tehnologije kao komunikacijska prečica do korisnika obrazovnih usluga institucija za obrazovanje odraslih“. Predstavnica Centra za cjeloživotno učenje FPN UNSA na konferenciji „Gradimo mostove u obrazovanju odraslih“ u Biogradu na moru prisustvuje na poziv DVV International Ureda za BiH.