Novi MASTER studij INFORMACIJSKA SIGURNOST

Od akademske 2021/2022. godine Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, u parnerstvu sa kompanijom CyberGate, uvodi novi interdisciplinarni master program iz informacijske sigurnosti. Studijski program pri Odsjeku za sigurnosne i mirovne studije organizovan je na inovativan način sa najboljim omjerom teorijskog i praktičnog znanja, naučnoistraživačkog rada i vođenog istraživačkog učenja, te rada sa vrhunskim profesorima iz interdisciplinarnih oblasti i svjetskih stručnjaka iz prakse. Nastava i istraživanje se provodi uz podršku informacijskih stručnjaka i Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Više o programu