CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE FPN PREDSTAVLJEN KLJUČNIM AKTERIMA OBRAZOVANJA ODRASLIH U BIH

U okviru promotivnih aktivnosti, te u svrhu planiranja rada i saradnje sa organizacijama i institucijama iz oblasti obrazovanja odraslih, voditeljica i sekretarka Centra za cjeloživotno učenje FPN prof.dr. Lejla Turčilo i doc.dr. Belma Buljubašić predstavile su Centar za cjeloživotno učenje i plan njegova rada za narednu godinu ključnim akterima u polju obrazovanja odraslih u BiH (predstavnicima nadležnih ministarstava obrazovanja, institucija i organizacija koje se bave obrazovanjem odraslih u BiH, te međunarodnih organizacija koje podržavaju razvoj obrazovanja odraslih u BiH), na godišnjem sastanku kojeg je od 20. do 22. decembra u Međugorju organizirao DVV Internacional Ured za BiH.

Centar je izazvao značajnu pažnju učesnika sastanka, uključujući i predstavnike Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo, sa kojima je dogovoreno pokretanje aktivnosti za upis Centra u Registar organizatora obrazovanja odraslih u KS, prema važećem Zakonu o obrazovanju odraslih. Sa predstavnicima drugih organizacija i institucija dogovoreno je potpisivanje ugovora o saradnji, što će biti realizirano u 2018. godini.