Informacija o realizaciji projekta pod nazivom “Improving quality of teaching through digitalization of learning environment”

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa Ministarstvom inostranih poslova Republike Bugarske, realizira projekat pod nazivom Improving quality of teaching through digitalization of  learning environment”, a koji ima za cilj poboljšanje uslova rada studenata Fakulteta i nastavnog osoblja, kroz uređenje prostora i nabavku opreme.
 
Finansijer ovog projekta je Ministarstvo inostranih poslova Republike Bugarske. 
Rok za realizaciju ovog projekta je 15 mjeseci od dana potpisivanja Sporazuma

Проект /”Подобряване качеството на обучение чрез дигитализация” / се финансира със средства по Българската помощ за развитие /The project / “Improving quality of teaching through digitalization of learning environment” / is funded by the Bulgarian Development Aid’


 


FPN_SARAJEVO_Application Form _2021