Izašao je novi broj SSSR časopisa (Godište IX, br.1 2020. godina proljeće-ljeto)


link