Javna odbrana doktorske disertacije kandidata MR. VELIMIRA DUGANDŽIĆA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

VIJEĆE FAKULTETA

 

 

 

 

 

O G L A S

 

 

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata MR. VELIMIRA DUGANDŽIĆA  pod naslovom: RELACIJSKA PARADIGMA SUPERVIZIJE U PSIHOSOCIJALNOM RADUodržat će se u srijedu, 13.10.2021. godine u 12:00 sati, sala 12 na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

 

           

 

Služba za doktorske studije